Biofilia -yhteydestä luontoon 9.8. - 31.8.

Biofilia – yhteydestä luontoon on valokuva- ja mediataiteen näyttely Piippuhallissa Savonrannalla.

Avoinna ke-su klo 12-16

Biofilia on teoria, jonka avulla pyritään selittämään ihmisen sisäsyntyistä halua olla luonnossa. Ihmisen yhteys luontoon on universaali, kulttuurista ja yksilön persoonasta riippumaton perustarve. Yhteyden katkeaminen sekä fyysisellä että henkisellä tasolla on johtanut sukupolvelta toiselle siirtyvän luontotiedon hiipumiseen, joka on osaltaan yhteydessä ihmisen aiheuttamiin ilmastonmuutokseen.

Ryhmänäyttelymme pohtii taiteen keinoin ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, luonnon estetiikkaa ja luontoympäristön vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Samalla näyttely ottaa poeettisella tavalla kantaa ilmastonmuutokseen. Pyrimme taiteen keinoin elvyttämään tunneyhteyttä ympäröivään luontoon ja rohkaisemaan katsojaa pohtimaan omaa henkilökohtaista luontosuhdettaan. Luontoyhteyden voimistumisen myötä käsitys luonnon itseisarvosta voi vahvistua, jolloin luonto ei näyttäydy vain taloudellisena hyödykkeenä.

Piippuhalli näyttelypaikkana on osa esteettistä kokemusta, koska se sijaitsee Saimaan rannalla, historiallisilla vihreän kullan sydänmailla. Näyttelytila on kunnostettu vuonna 2003 entiseen Vuokalan sahan höyryvoimalaan.

Lisätiedot

Tapahtuman sijainti
Piippuhalli
Sahakuja 8, 58300, Savonlinna
Järjestäjä
Ei ilmoitettua järjestäjää
Ilmoittautumistiedot
Ei ilmoitettuja tietoja
Lipunmyyntitiedot
Ei ilmoitettua lipunmyyntitietoa.