VisitSaimaa 2.5

VisitSaimaa 2.5 -hankkeen tavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi matkailudestinaatioksi Helsingin ja Lapin rinnalle.

Venäläisten matkailu Suomeen ja Etelä-Savoon on pysähtynyt lähes täysin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena. VisitSaimaa 2.5 -hanke pyrkii vastaamaan markkinamurroksen aiheuttamiin merkittäviin muutoksiin Itä-Suomen matkailussa mahdollistamalla uusien kohdemarkkinoiden avauksen, kansainvälisen myynnin edistämisen ja uusien asiakassegmenttien kartoituksen.

Hanke tukee yritysten ponnisteluja uusien asiakkaiden löytämisessä ja liikevaihdon ylläpitämisessä ja kasvattamisessa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan myös yritysverkostojen ja -yhteistyön syntymistä ja kokonaisvaltaisen tarjonnan luomista kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa jatketaan Saimaa-brändityötä ja käynnistetään yritysten kansainvälisten myyntivalmiuksien kehittäminen. Hanke toteuttaa myös valikoituja kotimaan markkinoinnin toimenpiteitä, jotka tukevat alueen yritysten selviytymistä lyhyellä aikavälillä hyvin haastavassa toimintaympäristössä koronapandemian ja Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

Hankkeessa rakennetaan Etelä-Savon ja Varkauden yhteistä Saimaa-matkailubrändiä ja edistetään alueen matkailun kansainvälistymistä ja kasvua maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti.

Markkinointitoimenpiteillä tavoitellaan kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita, jotka arvostavat Saimaan alueen puhdasta luontoa, paikallista elämäntapaa, kulttuuria ja historiaa sekä kansainväliset yhteistyökumppanit kuten esim. matkanjärjestäjät, median edustajat ja muut sidosryhmät.

Miksei Mikkeli vastaa ryhmähankkeen kansainvälisistä toimenpiteistä. Savonlinnan Seudun Matkailu vastaa kotimaan matkailumarkkinointitoimenpiteistä. Kotimaan kokonaisuuden tavoitteena on

  • toteuttaa reaaliaikaista viestintää ja markkinointia valituille kohderyhmille sähköisissä jakelukanavissa, printissä ja muissa valituissa medioissa
  • luoda yhteinen tahtotila ja toimintamalli kesän 2023 matkailusesongin vahvistamiseksi ja täysimittaiseksi hyödyntämiseksi se
  • tukea yrityksiä haasteellisessa tilanteessa ja/tai vaikeuksissa olevien matkailuyritysten toimintakykyä erityisesti uusien asiakkuuksien löytämiseksi.