Ohjeita majoitusyrittäjille

Suomalaisten matkailuyritysten ja majoitusliikkeiden toimintaa ja turvallisuutta säädellään monin viranomaisohjein. Matkailuyritykset ovat toiminnassaan sitoutuneet tunnistamaan toimintaan liittyvät vaarat ja organisoimaan toimintansa turvalliseksi mm. omavalvontasuunnitelman avulla.

Myös Savonlinnan alueen majoituspalveluita tarjoavat ammattimaisesti toimivat yritykset sitoutuneet kaikkiin viranomaisten ohjeisiin turvallisuudesta ja majoitustoimintaan liittyvistä velvoitteista.

Asiakkaiden terveysturvallisuus huomioidaan mm. seuraavin toimenpitein:

1. Vastaanotto ja lobbyalueet     

 • koko majoitusliikkeen henkilökunta on perehdytetty terveysturvallisuuteen
 • majoitusliikkeen vastaanoton tiskillä on pleksit tai muu vastaava suoja asiakkaan ja henkilökunnan välillä
 • näkyvillä on ohjeistus siitä, miten majoitusliike huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta
 • turvavälit jonotukseen on merkitty näkyvästi
 • asiakkaille on tarjottu mahdollisuus hyvään käsihygieniaan (käsidesit sijoitettuna eri pisteisiin, käsienpesumahdollisuus jne.)

2. Kerroshoito ja yleisten tilojen siisteys     

 • tehostettu huoneiden ja yleisten tilojen siivous
 • kerroshoidon henkilökunta osaa kertoa asiakkaille kuinka terveysturvallisuudesta huolehditaan siivouksen osalta

3. Aamiainen ja majoitusliikkeen ravintolapalvelut

 • turvavälit toteutuvat asiakaspaikkojen huomioinnissa sekä jonotuksen osalta ne on merkitty näkyvästi ravintolatilaan
 • aamiaisella on mahdollisuus porrastettuun saapumiseen ruuhkien välttämiseksi
 • aamiainen on mahdollista nauttia myös ravintolan ulkopuolella (huoneaamiainen)

4. Kokouspalvelut   

 • virallisten ohjeiden mukaiset turvavälit huomioidaan kokoustiloissa
 • kokoustarjoiluille mahdollisuus valita erilainen toimitus- ja tarjoilutapa; esim. yksittäispakattuina kokoustilaan