Ohjeita tapahtumien ja aktiviteettien tuottajaille

Savonlinnan tapahtuma-alan ja aktiviteetteja tarjoavissa yrityksissä huomioidaan asiakkaiden terveysturvallisuus mm. seuraavin toimenpitein:

 1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys
  Henkilökunta on perehdytetty ajankohtaisiin koronaturvallisuusohjeisiin.
 2. Viestintä asiakkaille
  Asiakkaiden ohjeistaminen koronaturvallisesta vierailusta tehdään ennen tilaisuutta (ei sairaana paikalle, suositaan digitaalisia lippuvarauksia ja korttimaksuja, saliin menoajat jne.).
 3. Opastus paikan päällä
  Henkilökuntaa on varattu riittävästi mm. ohjeistamaan turvaväleistä. Riittävän väljät tilat jonotuksessa.
 4. Kävijähallinta
  Turvavälien pitäminen kaikissa tiloissa. Turvavälimerkit.
 5. Käsihygienia
  Asiakkaita ohjataan pitämään käsihygieniasta huolta ja käsienpesu- ja desinfiointipisteitä on riittävästi.
 6. Tehostettu siivous
  Asiakastilojen siivous on suositusten mukaisesti tehostettua.

Tapahtumien turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus suositusten mukaisen turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Toimijat ovat sitoutuneet oman alansa turvallisuusohjeisiin.

Muita ohjeistuksia