Infomation om Nyslott

Idylliska Nyslott är en av Finlands äldsta städer. Det grundades 1639 av dåvarande generalguvernören i Finland Per Brahe den yngre. Bebyggelsen utvecklades gradvis efter att Olofsborg grundades under senmedeltiden. Nyslott har länge varit en viktig stad på gränsen mellan Sverige och Ryssland och senare ett viktigt centrum för sjöfarten på Saimen. Västerländska och österländska kulturinfluenser präglar fortfarande livet i det sjörika området, vilket kan märkas i lokalbefolkningens karaktär, i ordförrådet och i det kulinariska området. Människorna är glada och pratsamma – sök gärna kontakt.

Idag har Nyslott cirka 35 000 invånare. Ursprungligen bestod staden av sju öar nära slottet, som idag utgör den östra halvan av centrum. Fyra kommuner har med tiden införlivats med Nyslott, nämligen Sääminki, Savonranta, Kerimäki och Punkaharju. Numera har Nyslott, tack vare expansionen, flera betydande attraktioner som varje resenär i Finland bör se minst en gång. Förutom den rena sjön Saimen inkluderar dessa Olofsborg, nationella landskap i Punkaharju och den största träkyrkan i världen i Kerimäki.