Kestävän matkailun merkit ja sertifikaatit

Alueella toimijoiden käytössä olevat kestävän matkailun merkit ja sertifikaatit:

Sustainable Travel Finland (STF) -merkki myönnetään Visit Finlandin toimesta yrityksille ja alueille, jotka ovat mukana kestävän matkailun STF-ohjelmassa ja täyttävät kaikki merkin vaatimat kriteerit. STF-merkin saaneet toimijat ovat muun muassa sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin, laatineet kestävän matkailun kehittämissuunnitelman, viestivät läpinäkyvästi vastuullisuudesta ja heillä on kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai he ovat muutoin todentaneet kestävän matkailun eteen tehdyt pitkäjänteiset toimenpiteet.

Green Key sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja merkin saaneet yritykset sitoutuvat mm. energiatehokkaaseen toimintaan, ympäristörasituksen pienentämiseen, sosiaaliseen ja taloudellisen vastuullisuuden kehittämiseen.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Merkin saadakseen yritys on täyttänyt matkailualalle laaditut tiukat ympäristökriteerit, jotka perustuvat elinkaariajatteluun.

Good Travel Seal myönnetään yritykselle, joka on sitoutunut edistämään ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vastuullista matkailua ja täyttää sertifikaatin kriteerit. Yritysten voi tarkastella sertifikaatin tuloskorttia, josta käy ilmi yrityksen täyttämät, sertifikaatin hyväksytyt kriteetit.

ECEAT Suomi sertifioidut matkakohteet täyttävät laatuvaatimukset, joissa korostuu ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Ekokompassi-sertifikaatti

 

We Support D.O. Saimaa ravintolat suosivat annoksissaan lähialueen tuottajien raaka-aineita ja tuotteita.

Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen saaneet toimipaikat ja palvelut tarjoavat tietoa alueen reiteistä ja palveluista sekä tarjoavat pumpun, perustyökalut ja latauspisteen asiakkailleen