FysioterapiaFysioSatama

Fysioterapeuttien tehtävä on ennaltaehkäistä, ylläpitää ja parantaa ihmisten työ-, toiminta- ja liikkumiskykyä ja poistaa kipuja. Fysioterapeuttien työkaluina ovat fysioterapeuttinen ohjaaminen ja neuvonta, manuaalinen terapia, fysikaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu.

Aloitamme fysioterapian aina yksilöllisellä terveyden, toiminnan ja liikkumisen arvioimisella, jonka pohjalta laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeuttimme arvioivat myös apuvälineiden tarvetta ja ohjaavat niiden käyttöä.